Zweedse kerk

Wij kunnen u helpen met het beheer van uw waardevolle inventaris! 

Conserveren betekent het conserveren van objecten. Maar de voorwerpen van de Kerk van Zweden moeten niet alleen bewaard blijven. In veel gevallen moeten ze ook worden gebruikt. De afdeling Conservering van Kalmar County Museum heeft jarenlange ervaring met het werken met kerkelijke inventarissen en streeft naar goede samenwerkingen waarbij ons werk en onze kennis uw bedrijf zullen ondersteunen. Of: Met ons werk en onze kennis willen wij een ondersteuning zijn voor u en uw onderneming. 

Wij bieden:

 • Conservering en restauratie van kerkmeubilair. Textiel, schilderkunst en in sommige gevallen hout en metaal
 • Sanering van met schimmel of ongedierte besmette objecten
 • Inventarissen, actieprogramma's en kostenramingen
 • Basis voor Verzorgings- en onderhoudsplannen
 • Advisering en lezingen
 • Antiquarische betrokkenheid bij bijvoorbeeld de aanschaf van voorraad- of vitrines

Wij zijn goed op de hoogte van de administratie die gevoerd wordt rond kerkelijke inventarissen in de vorm van vergunningen en aanvragen voor compensatie voor kerkelijke oudheden, en helpen u graag verder met eventuele vragen daarover.

Toelage voor vergunningen en kerkelijke oudheden (KAE)

De cultuurhistorisch waardevolle inventarissen worden beschermd door de Omgevingswet. Dit betekent dat ze goed moeten worden bewaard en verzorgd, dat ze moeten worden opgenomen in de inventarislijst en dat ze niet mogen worden gewijzigd of verplaatst zonder toestemming van het districtsbestuur.

Wanneer een van uw spullen geconserveerd moet worden, neemt u eerst contact met ons op. Wij inspecteren het object en stellen een actieprogramma en een kostenbegroting op. Het actieprogramma bevat alle informatie die het districtsbestuur nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen. Wij kunnen de kostenbegroting zo schrijven dat deze zo spoedig mogelijk geldig is voor uitvoering, maar wij kunnen ook een kostenbegroting maken die u gebruikt bij het aanvragen van Kerkelijke Antiquities Compensatie (KAE). KAE is een rijksbijdrage die in het najaar via het bisdom wordt aangevraagd. Het duurt behoorlijk lang voordat je een reactie krijgt. Na een positieve melding heeft u vervolgens twee jaar de tijd om gebruik te maken van de subsidie. Daarom berekenen we de kosten van de KAE-aanvraag voor uitvoering over een paar jaar in de toekomst.

U stuurt het maatregelenprogramma samen met het (ingevulde) formulier voor de aanvraag voor een vergunning volgens de Culturele Omgevingswet, hoofdstuk 4 Kerkelijke Culturele Monumenten, naar uw districtsbestuur.

KAE vraagt u aan bij uw bisdom.

Na de conservering stellen we een rapport op met de door het bisdom en het districtsbestuur vereiste informatie.

Het proces in het kort   

 1. De noodzaak voor natuurbehoud wordt ontdekt
 2. Er wordt contact opgenomen met een conservator
 3. De conservator stelt actieprogramma's en kostenramingen op
 4. De gemeente vraagt toestemming aan
 5. De kerk vraagt KAE aan
 6. Er wordt gewacht op een melding
 7. De kerk neemt contact op met de conservator om de executie te bevelen
 8. De conservator voert de werkzaamheden uit en stelt een rapport op
 9. Het rapport wordt naar het bisdom gestuurd voor vordering door KAE en naar het districtsbestuur

U kunt meer over KAE lezen op de website van de Kerk van Zweden en uw diocesane oudheidkundige kan u ook behulpzaam zijn.

Het Rijksbureau voor Oudheden levert een document af genaamd Handboek voor het bestellen en uitvoeren van het behoud van kerkelijke cultuurmonumenten. Het kan gratis worden gedownload van hun website.

Textiel en metalen in heilige dienst

De conservatoren van het provinciemuseum van Kalmar hebben deelgenomen aan twee grote inventarissen van kerkmeubilair in het bisdom Växjö: één van textiel en één van metalen voorwerpen. De inventarisaties hebben onder meer geresulteerd in twee boeken. De twee boeken, uitgegeven door het bisdom Växjö, zijn bloemlezingen en door middel van hun verschillende artikelen belichten ze de symboliek, esthetiek, technologie en geschiedenis van de objecten. De conservatoren van het provinciemuseum dragen verschillende artikelen bij.

Textiel in heilige dienst (arken.se, nieuw venster)

Metalen in heilige dienst (arken.se, nieuw venster