Antiquarische deelname

Alle kerken en begraafplaatsen die tot de kerk van Zweden behoren en die vóór 1940 zijn gebouwd, zijn beschermd volgens de wet op de culturele omgeving. Deze wet wordt ook gebruikt om bepaalde andere gebouwen, de zogenaamde architecturale monumenten, te beschermen. In Kalmar County zijn er ongeveer 135 gebouwen, gebouwde omgevingen, parken, enz. Wanneer een dergelijke beschermde omgeving moet worden gewijzigd, is een speciaal vergunningsbesluit vereist van de provinciale bestuursraad, die voorwaarden kan stellen aan de manier waarop de maatregelen moeten worden uitgevoerd voerde uit. Hetzelfde geldt wanneer de provinciale raad van bestuur besluiten neemt over zogenaamde subsidies voor onderhoud van gebouwen voor verschillende cultureel en historisch waardevolle omgevingen of gebouwen in de provincie.

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met het besluit van de County Administrative Board, met een antiquarisch perspectief en traditionele methoden en materialen "met zo min mogelijk schade" aan het gebouw of de gebouwde omgeving, moeten de werkzaamheden worden gevolgd door antiquarische expertise, de antiquair deelnemer. Hij dient de verhuurder en vakmensen behulpzaam te zijn met goed advies, de werkzaamheden op te volgen en te documenteren en uitgevoerde maatregelen te rapporteren in een rapport.