Vestingwerken van Kvarnholmen

Zelfs massieve stenen muren hebben onderhoud nodig. Namens de gemeente Kalmar neemt het provinciemuseum deel aan de voortdurende renovatie van de vestingwerken van Kvarnholmen.

De ommuurde vestingwerken die nog steeds een groot deel van Kvarnholmen omringen, werden gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw, in verband met de verhuizing van de stad Kalmar vanuit het gebied ten westen van het kasteel. Nadat de vestingwerken aan het einde van de 18e eeuw verouderd raakten en hun oorspronkelijke verdedigingsfunctie verloren, raakten de muren tot in de jaren dertig in verval. Er werden toen uitgebreide renovatie- en wederopbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Alle muren werden weer samengevoegd. Helaas werd er een harde cementmortel gebruikt in plaats van het type kalkmortel waarmee de stenen oorspronkelijk waren ommuurd.

In de afgelopen decennia zijn de negatieve effecten van de materiaalkeuzes van de jaren dertig steeds duidelijker geworden. Waar water achter de oppervlaktevoegen doordringt, verwert de resterende interne kalkmortel die de muren nog steeds bij elkaar houdt in zand. Op veel plaatsen waar de voegen eindelijk zijn weggevallen, hebben gras en struiken wortel kunnen schieten. Op de lange termijn kan het proces leiden tot een grotere race. Om dat te voorkomen wordt nu alle oude cementmortel uit de jaren 30 vervangen door kalkmortel. Na aanbesteding heeft de gemeente Kalmar een meerjarige raamovereenkomst getekend met NCC, dat onder meer beschikt over metselaars met ervaring uit dezelfde soort werkzaamheden op Kasteel Kalmar. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2017 begonnen in Västerport. De renovatie wordt gedeeltelijk gefinancierd door de County Board van de provincie Kalmar.

Jaar: 2017

Plaats: Kalmar

Cliënt: gemeente Kalmar

Verantwoordelijke bouwantiquair: Jan Westergren

Opnieuw samenvoegen van het metselwerk van Västerport.
"Korte Underdånigh Relation Oppå dhet Arbete die in het jaar 1691 hier wordt geëxecuteerd met Callmar [...]". Het oorlogsarchief.
"De toren met de aangebouwde Cavalliers boven Wäster-Porth in Calmar", circa 1740. Het oorlogsarchief.
Foto uit Sjöporten (Kavalieren) aan het begin van de 20e eeuw toen wandelpaden werden aangelegd op de borstweringen van de overgebleven vestingwerken.