Bouwhistorisch onderzoek voor de wijken Banken, Lejonet en delen van Hushållet in het centrum van Västervik

We hebben een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd voor de blokken Banken, Lejonet en delen van Hushållet ter voorbereiding van een nieuw detailplan in het centrum van Västervik. De locatie van de site als knooppunt bij Stora Torget is belangrijk geweest en had een hoge status in de stad. De gebouwen rondom Stora Torget worden gekenmerkt door monumentale panden uit de eeuwwisseling, zoals bankpaleizen en warenhuizen. De bouwblokken in de stedelijke ruimte verbeelden en verbeelden de historische identiteit van de stad als handelsstad en de grote ontwikkeling die rond de eeuwwisseling plaatsvond.

Het onderzoek is gedaan in het kader van een nieuw detailplan voor het gebied en is opgesteld door de gemeente Västervik. De focus ligt op cultuurhistorische karakterbeschrijving, met name betekenisvolle en waardevolle karaktertrekken, structuren en objecten. Het rapport bevat ook antiquarische adviezen en de gevolgen van veranderingen voor de culturele omgeving.

Missie: Bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuw detailplan in het centrum van Västervik

Jaar: 2017

Plaats: Västervik, gemeente Västervik

Verantwoordelijke bouwantiquair: Ellen Ronsten

Cliënt: Eenheid gemeenschapsontwikkeling, gemeente Västervik

Rapport: Bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuw detailplan in het centrum van Västervik (pdf)