Het Zweedse kind

Het prachtige Svensknabben net ten noorden van Ölandsbron werd in het begin van de 20e eeuw gebouwd door de familie Jeansson. De architect Carl Bergsten uit Stockholm zat achter beide grote huizen. Het onderzoek vertelt over de historie en cultuurhistorische waarden van de huizen en de tuin en kwam tot stand toen er een nieuw detailplan voor het gebied zou worden gemaakt.

Missie: Cultuurhistorisch onderzoek

Jaar: 2010

Plaats: Kalmar

Cliënt: Svensknabben AB

Verantwoordelijke bouwantiquair: Liselotte Jumme

Document: Cultuurhistorisch rapport over de Svensknabben (pdf)