De wijk Gesällen

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek van een groot deel van de wijk Gesällen op Kvarnholmen in Kalmar is een bouwhistorisch onderzoek van het gebied uitgevoerd. Door bestudering van archiefstukken, voornamelijk brandverzekeringsdocumenten, plattegronden en foto's van panden binnen het betreffende deel van het blok, is de ontwikkeling van het blok in kaart gebracht. Het bouwhistorisch onderzoek heeft tevens gefunctioneerd als methode-experiment om te onderzoeken hoe de bouwhistorische informatie gebruikt kan worden als ondersteuning voor een archeologisch onderzoek.

Missie: Studie bouwgeschiedenis

Jaar: 2012

Plaats: Kalmar, gemeente Kalmar

Verantwoordelijke bouwantiquair: Lotte Lamke

Cliënt: Activiteiten archeologische missie Rijksdienst voor Oudheden (RAÄ UV Öst)

Rapport: Het resultaat van een bouwhistorisch onderzoek naar de wijk Gesällen in Kalmar