Het entreegebouw van het stadhuis van Karlshamn

Het ingangsgebouw van het stadhuis van Karlshamn is aangewezen in het behouds- en ontwikkelingsplan van Karlshamn. De woning heeft een bijzonder hoge cultuurhistorische waarde (blauwe markering). De ambities voor zorg en onderhoud moeten zeer hoog zijn. Er mag niet met het pand worden geknoeid. Er moeten tijdtypische materialen voor dakbedekking worden gebruikt. Het periodetypische ontwerp van de schoorstenen moet behouden blijven.

In 1925 organiseerde de stad Karlshamn een architectuurwedstrijd om met een voorstel te komen voor een nieuw gebouw op het "Brända-perceel" waar voorheen het eigendom van Lethska stond. De architect Gunnar Asplund werd ingehuurd als expert. Het voorstel "De Ster" van Frans Ever won de prijsvraag. Ernst W Svensson werd ingehuurd als bouwer. Het entreegebouw is in 1927-1928 gebouwd als concert- en collegezaal met op de tweede verdieping een woonappartement. De architect Frans Evers, geboren in 1882 met een kantoor in Malmö, ontwierp verschillende gebouwen in duidelijk Scandinavisch classicisme, ook wel jaren twintig classicisme genoemd. Hij tekende o.a. De kunstgalerie in Karlskrona en het politiehuis in Malmö. Het entreegebouw heeft een goed behouden karakter, typerend voor de architect.

Missie: Antiquarische deelname

Jaar: 2015

Plaats: Karlshamn, gemeente Karlshamn

Verantwoordelijke bouwantiquair: Ulrika Haraldsson

Cliënt: Gemeente Karlshamn, Vastgoedeenheid

Rapport: Medewerking van antiquairs bij de renovatie van het entreegebouw van het stadhuis van Karlshamn (pdf)