Het groene huisje op Ängö in Kalmar

Klyvaren 6 op Ängö, in de volksmond ook wel Gröna stugan genoemd, is al jaren een controversieel huis. De eigenaar, CA Fastigheter, heeft de site willen gebruiken voor nieuwbouw, terwijl het provinciemuseum heeft benadrukt dat het huis op de site hoge cultuurhistorische waarden heeft. Het County Museum heeft voorgesteld het gebouw te restaureren en af te maken en uiteindelijk het huis te verplaatsen naar een perceel ernaast. In 2010 heeft het Landelijk Museum in opdracht van de vastgoedeigenaar een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het pand. Veel Kalmar-bewoners of aan Kalmar verbonden personen nemen met vragen over het pand contact op met het museum en daarom hebben wij ervoor gekozen om het cultuurhistorisch onderzoek hier te plaatsen. Zo kan iedereen lezen over het huis en zijn geschiedenis. In de vroege zomer van 2019 heeft de gemeente Kalmar de aanvraag van de eigenaar tot sloop van de woning ingewilligd.

Missie: Cultuurhistorisch onderzoek

Jaar: 2010

Plaats: Kalmar, gemeente Kalmar

Cliënt: CA Real Estate

Verantwoordelijke bouwantiquair: Magdalena Jonsson

Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek naar de zogenaamde Green Cottage bij Ängö in Kalmar (pdf)

Een graafmachine vernielt Gröna stugan op Ängö in Kalmar