Activiteiten

Eenheden en verantwoordelijkheidsgebieden

De activiteiten van het Kalmar County Museum worden geleid door de directeur van het County Museum en zijn onderverdeeld in zes eenheden met verschillende operationele oriëntaties. Elke unit wordt geleid door een unitmanager die tevens deel uitmaakt van het managementteam. De unitmanager is eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering, personeel, resultaat en budget van de unit en rapporteert aan de museumdirecteur. 

De bouweenheid

De eenheid is verantwoordelijk voor antiquarische expertise met betrekking tot gebouwen en gebouwde omgevingen. Advies over het onderhoud van gebouwen wordt aangeboden aan vastgoedeigenaren zoals gemeenten, particulieren, lokale verenigingen en kerkelijke gemeenten. De eenheid neemt actief deel aan instandhoudings- en ontwikkelingskwesties in gemeenschapsplanning, bijvoorbeeld de ontwikkeling van gemeentelijke culturele omgevingsprogramma's. De meeste activiteiten worden uitgevoerd als extern gefinancierde opdrachten en speciaal geïnitieerde projecten, bijvoorbeeld het EU-project Uniek historisch Kalmar County.

Afdelingshoofd: Liselotte Jumme

Het kantoor en de service unit

De unit is verantwoordelijk voor financiën, personeels- en bestuursadministratie, strategisch HR-werk, IT-ontwikkeling met dataverantwoordelijkheid, beveiligingszaken, werkplaats, toezicht en onderhoud van panden en voertuigen, technische installaties, agenda, inkoop kantoorartikelen, conciërge en huishouding. De eenheid neemt actief deel aan het werk van werkgeversorganisatie Sobona.

Afdelingshoofd: Björn Olsson

Openbaar apparaat

De unit is verantwoordelijk voor educatieve activiteiten, ontwikkeling van bezoekersbestemmingen en communicatie. Verantwoordelijkheden omvatten tentoonstellingsproductie, onderhoud en inhoud, openbare en educatieve programma's en rondleidingen. De eenheid voert educatieve activiteiten op het gebied van culturele omgevingen uit in Kalmar County, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren met educatieve programma's, tijdreizen en kostuumateliers. Onder de pedagogische eenheid valt ook het overbruggen van leeftijden, dat is de internationale activiteit. De unit is verantwoordelijk voor marketing- en sponsorcontacten, website, social media, podcast- en filmproductie, printfunctie, restaurant en café, congres alsmede winkel en receptie.

Unitmanager: Andreas Juhl

De kroon, mariene archeologie, conservatie

De eenheid omvat het Kronan-project, de Kronan-tentoonstelling, mariene archeologische missieactiviteiten, conservatie van archeologisch materiaal gemaakt van hout en metaal en textielconservering, evenals de zorg voor de collecties.

Afdelingshoofd: Lars Einarsson

De verzameleenheid

De eenheid omvat de geheugenfunctie van het museum, die verantwoordelijk is voor de bibliotheek, archieven, collecties, foto- en digitaliseringsoperaties van het museum. De eenheid is verantwoordelijk voor zowel de fysieke als de digitale archivering en het document-, foto- en dagboekbeheer van het museum.

Afdelingshoofd: Maria Höijer

Museum archeologie zuidoosten

De eenheid is verantwoordelijk voor archeologische missieactiviteiten en kennisopbouw. Hier ligt ook de hoofdverantwoordelijkheid voor cultuurlandschapsvraagstukken en GIS-beheer. De eenheid wordt missiegefinancierd via extern gefinancierde missies en speciaal geïnitieerde projecten. Het belangrijkste is het provinciemuseum van Kalmar. Binnen de unit bevinden zich ook het woonproject Sandby en de bedrijfsonderzoeksschool Grasca. Het bedrijf heeft een vestiging in Växjö.

Waarnemend eenheidshoofd: Johan Åstrand

Geografisch werkgebied

Het werkgebied van het provinciemuseum is voornamelijk de provincie Kalmar. Ook breiden we uit naar aangrenzende provincies en verder landelijk via diverse gezamenlijke projecten en opdrachten met andere musea, landelijke organisaties en dergelijke. 

Financiering

De activiteiten van het museum worden gefinancierd uit subsidies van de oprichters, uit bezoekersinkomsten, uit commissieactiviteiten (verkoop van diensten), uit bijdragen aan bijzondere projecten en in mindere mate uit particuliere sponsoring.