Bestuursdocumenten & jaarverslagen

Strategiedocument

Het strategieplan is het plan van het museum voor hoe het Kalmar County Museum de komende vier jaar ziet. Op basis van dit plan wordt het bedrijf gedurende een ambtstermijn gepland en geleid. Ter ondersteuning van het strategieplan stelt de museumdirecteur samen met het managementteam en de medewerkers een businessplan op met een plan van aanpak en een begroting waarin te zien is wat het museum in de loop van het jaar van plan is om het strategieplan te realiseren.

Strategische prioriteiten

Voor de periode 2019-2022 heeft het Kalmar County Museum gekozen voor drie specialisaties. Elk richtingsdoel bevat dan verschillende verduidelijkingen die eraan bijdragen dat we in die richting kunnen werken.

  • Een erfgoedinstelling in de tijd
  • Aantrekkelijk provinciemuseum
  • Beste ter plaatse - in Kalmar County

Strategisch plan van Kalmar County Museum 2019-2022

Bedrijfsplan

Het operationele plan van het Kalmar County Museum met bijbehorend budget is het jaarlijkse stuurdocument dat tot doel heeft de strategische doelen te bereiken die zijn aangenomen voor de strategie 2023-2024. De doelstellingen zijn voor ons belangrijke doelstellingen om een aantrekkelijke werkgever, leverancier en samenwerkingspartner te zijn.

De operationele doelstellingen voor 2023 zijn ongeveer

  • het sterke vertrouwen in de activiteiten van het provinciemuseum ontwikkelen
  • de bezoekerservaring van het provinciemuseum versterken
  • stroomlijnen en moderniseren van het museumgebouw
  • het cultureel erfgoed en de activiteiten in de hele provincie zichtbaar maken.

Businessplan voor het provinciemuseum van Kalmar 2023

Jaarverslagen met jaarverslag

Hier kunt u de nieuwste activiteitenrapporten van het Kalmar County Museum downloaden en eraan deelnemen. In het jaarverslag vatten we samen hoe de werking en financiën van het museum het afgelopen jaar zijn verlopen.

Verslag van het Kalmar County Museum met jaarverslag 2022 (pdf)

Jaarverslag Kalmar County Museum met jaarverslag 2021 (pdf)

Jaarverslag Kalmar County Museum met jaarverslag 2020 (pdf)

Jaarverslag Kalmar County Museum met jaarverslag 2019 (pdf)

Jaarverslag Kalmar County Museum met jaarverslag 2018 (pdf)

Jaarverslag Kalmar County Museum met jaarverslag 2017 (pdf)

Oudere jaarverslagen

Jaarverslagen tot en met 2016 bevinden zich in het museumarchief. Voor deelname aan eerdere jaarverslagen kunt u contact opnemen met de receptie via tel. 0480-45 13 00.