Archeodidactiek - wat is het?

Maak kennis met een van de archeologen van Ivonne Dutra Leivas, dossier. lik. Promovendus bij Grasca – Lnu, in gesprek met onze programmaleider Pia-Lena Björnlund over de rol van missie-archeologie in de schoolwereld. In de licentiaatsthesis van Ivonne worden drie verschillende vormen van schoolprogramma's die voorkomen binnen de missie-archeologie onderzocht: meertraps schoolprogramma's, vereenvoudigde schoolprogramma's en schoolreizen. Ze voldoen allemaal aan een aantal van de kennis- en vaardigheidsdoelen van de school voor de lagere en middelbare school. Tegelijkertijd zijn er tekortkomingen in de manier waarop de schoolprogramma's voldoen aan de behoeften en doelen van andere onderwijsniveaus of schoolvormen. De resultaten laten zien dat een breed veld als missiearcheologie een verscheidenheid aan kennis heeft die van belang kan zijn voor de school. Er is echter behoefte aan nieuwe processen die de ontwikkeling van samenwerkingsvormen mogelijk maken die beide activiteiten verder kunnen bevorderen. Hierin zijn goede voorwaarden voor het ontwikkelen van een archeodiactica die is aangepast aan de condities van de missie-archeologie en de school als doelgroep, die het bemiddelingspotentieel en de doelen van de missie-archeologie samenbrengt met de behoeften en kennisdoelen van de school.

Veel plezier!

archeologie kalmeert