In het gezelschap van Småland-dichters

Dankzij de stichting van Familjen Kamprad heeft het districtsmuseum het voorrecht gehad om het project uit te voeren in het gezelschap van Smålandse dichters. Maria Kanje van het County Museum heeft in het kader van het project 30 leesbezoeken gebracht aan ontmoetingsplaatsen en bejaardentehuizen in de regio Kalmar. Met gedichten en kortere teksten van schrijvers uit Småland en Öland als uitgangspunt zijn herinneringen tot leven gewekt en zijn gesprekken gevoerd over het eigen leven en de herinneringen van de deelnemers.

Document: Verslag van het project In the Society of Småland poets (pdf)

Lees meer over de stichting van Familjen Kamprad op hun website (nieuw venster)