Netwerk

Kalmar County Museum neemt deel aan verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Hier vindt u meer informatie over een aantal van hen. 

Opbouw regionaal circuit antiek

Regionale Kring Bouwen Antiquariaat (BARK) is een vereniging van organisaties die bouwantiquarische activiteiten uitvoeren met een regionale museale missie. De vereniging bevordert de ontwikkeling en verspreiding van architectonische antiquarische kennis. Door intensievere samenwerking worden de voorwaarden voor het creëren van een duurzame, ontwikkelingsgerichte oudbouwonderneming op de lange termijn met zowel regionale als bovenregionale sterke punten vergroot.

BARK bestaat uit het Kristianstad Regional Museum, Kalmar County Museum, Jönköping County Museum, Blekinge Museum, Dalarna Museum, Värmland Museum, Sörmland Museum, Småland Culture Park, Stockholm County Museum, Uppland Museum, Östergötland Museum, Västarvet, Bohuslän Museum, Cultural Environment Halland , Gotland Museum, Jämtland County Museum (Jamtli), Västernorrland County Museum (Murberget), Gävleborg County Museum, Norrbotten Museum, Västerbotten Museum, Örebro County Museum en Västmanland County Museum. 

BARK heeft tot doel:

  • Door samenwerking de belangen van de leden behartigen
  • Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van oudheidkunde die van hoge kwaliteit, efficiënt en museumgebaseerd zijn
  • Een open samenwerkingsklimaat en een creatieve kennisopbouwende omgeving creëren met bovenregionale horizonten
  • Het ondersteunen van de antiquarische activiteiten van de leden zodat de eigenaren de resultaten in hun respectievelijke musea en regio's kunnen beheren en ontwikkelen
  • De vaardigheden van de leden beter benutten en ontwikkelen door samenwerking en samenwerken voor coördinatie en ontwikkeling van de activiteiten.

De website van de vereniging BARK (nieuw venster)

De museum archeologische brancheorganisatie

De Branchevereniging Museumarcheologie (M-ARK) is de brancheorganisatie van de regionale en gemeentelijke musea voor archeologie. De organisatie heeft als doel haar leden te ondersteunen bij het ontwikkelen, opbouwen en communiceren van archeologische kennis die bijdraagt aan maatschappelijke relevantie. Voor Museiarkeologi sydost is het belangrijkste netwerk van de brancheorganisatie het bedrijfsleven, dat zowel fungeert als contactnetwerk voor informatie als als forum voor samenwerking bij archeologische opdrachten in opdracht. 

De website van de branchevereniging museumarcheologie (nieuw venster)