Gustaf V

Gustaf V – de laatste koning van Zweden met echte macht?

Met Peter Danielsson

Om 9.30 uur kondigde maarschalk Birger Ekeberg aan dat "Zijne Majesteit Koning Gustaf V, Koning van Zweden, Göte en Vende, vandaag, 29 oktober 1950, om 08.35 uur 's morgens op 92-jarige leeftijd en in zijn 43e regeringsjaar is hij vredig en rustig overleden in Paleis Drottningholm. Het koninklijke verdriet zakt diep over het land, warm en oprecht is de dankbaarheid voor de overleden vader van de daad van koningschap van het land, gekenmerkt door ridderlijkheid, wijsheid en een levend verantwoordelijkheidsgevoel." Laten we in de lezing van vandaag deze 92 jaar van leven en 43 jaar regering volgen, waaronder de verloofde van Napoleon, twee wereldoorlogen, parlementarisme en de huizen van mensen!