Een trechterbekerkamer in Resmo

Het rapport is een samensmelting van twee archeologische veldonderzoeken in de parochie van Resmo in het zuidwesten van Öland, die in het voorjaar van 2008 zijn uitgevoerd door het provinciemuseum van Kalmar. Vanwege de geplande bouw van een huis werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. gedurende drie dagen eind februari, en delen van de overblijfselen die toen werden gevonden, werden ongeveer een maand later, eind maart en begin april 2008 onderworpen aan een speciaal archeologisch onderzoek. Download het rapport