Aspen 26. Archeologisch vooronderzoek 2009.

In opdracht van Kalmar Energi och Värme voerde het districtsmuseum in maart 2009 een vooronderzoek uit in de vorm van schachtbewaking in Kv Aspen 26 voordat de stadsverwarming werd stilgelegd. De buurt ligt in het archeologische vindplaatsgebied 94 Kalmar-stad, culturele opslag van de middeleeuwen tot de 17e eeuw. In de afgelopen 20 jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd in verband met het betreffende onderzoeksgebied. De onderzoeken die in het gebied zijn uitgevoerd, zijn eenvoudigere documentatie, maar tonen aan dat er delen in het gebied zijn met bewaard gebleven culturele laagsequenties uit de Middeleeuwen en later.
Tijdens het huidige vooronderzoek is niets van antiquarisch belang gevonden. Download het rapport