Bedrading bij Björkenäs

Het provinciemuseum van Kalmar voerde in 1985 antiquarische controles uit op twee geselecteerde locaties in het Björkenä-gebied ten noorden van Kalmar. De twee locaties werden geselecteerd langs het geplande tracé voor de uitbreiding van het VA- en wegennet. De uitbreiding zou plaatsvinden in samenhang met het gehele gebied dat wordt bebouwd met permanente huisvesting. Op de site stond Raä 36 geregistreerd, nederzetting blijft na de scheepswerf die er in de 16e en 17e eeuw was. Download het rapport