De oude muur gluurt naar buiten. Archeologisch vooronderzoek 2009.

Namens Kalmar Energi och Värme voerde het districtsmuseum in november 2009 een schachtbewaking uit in Gamla Stan voordat de stadsverwarming werd stilgelegd. In de schacht werd de middeleeuwse stadsmuur gevonden. Aangezien het technisch niet mogelijk was om de stadsverwarmingsleiding zonder schade aan te leggen, werd na overleg met het provinciebestuur toestemming verleend om enkele stenen te zagen die deel uitmaakten van de muur om de leiding in deze muur te kunnen leggen. manier. Download het rapport