Wegverbreding bij Skarpa Alby

De inspanningen van het Kalmar County Museum om verslag uit te brengen over zijn oudere archeologische onderzoeken, omvatten enkele uit de jaren vijftig en zestig. Wegverharding bij Skarpa Alby is er zo een. Voorafgaand aan de geplande verbeteringswerken langs de oostelijke snelweg, had het districtsmuseum van Kalmar in 1959 en 1960 twee archeologische onderzoeken uitgevoerd naar de oude overblijfselen die zouden worden aangetast, RAÄ 7 en 13 in de Sandby-parochie aan de oostelijke kant van Öland. De resultaten hiervan zijn niet eerder gerapporteerd. Rapport downloaden