Er zijn nederzettingsresten uit de jongere bronstijd en vroege middeleeuwen

Gedurende vier dagen, eind maart en begin april 2009, heeft het provinciemuseum van Kalmar een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd naar de oude overblijfselen RAÄ 418 op het landgoed Köping 1:8, gemeente Köping Öland, een gebied dat naar verwachting zal worden gebruikt voor ontwikkeling. De oude overblijfselen bestaan uit een nederzettingsresten die zijn ontdekt in verband met een onderzoek op 2 maart 2009. Dit huidige vooronderzoek is uitgevoerd met behulp van zoekopgravingen met een machine en een inventarisatie met de hand van een selectie van voorzieningen. De resultaten toonden aan dat het gebied twee ruimtelijk en chronologisch verschillende oude overblijfselen bevat die werden geregistreerd als twee nederzettingen, RAÄ 418 en RAÄ 420 in de parochie van Köping. Download het rapport