Nieuwe woonwijk in Strandskogen

In september 2009 voerde het provinciemuseum van Kalmar vijf dagen lang archeologisch onderzoek uit in de panden Strandskogen 10:6 en 10:7. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw van een woonwijk met circa 30 woningen op een oppervlakte van circa 75.000 m2. Gezien de omvang van de werkzaamheden, de topografische situatie en het algemeen archeologisch beeld in het gebied, heeft het provinciebestuur besloten dat de exploitatie zou worden voorafgegaan door een archeologisch onderzoek. Download het rapport