Nieuwe vloer in Långlöts koeien

Vanwege schimmelproblemen in de kerk van Långlöt is besloten om de vloerconstructie aan de voorkant van het koor te wijzigen, waardoor het huidige ondergrondse niveau met ongeveer 0,2 meter moest worden verlaagd. In verband hiermee is een vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van schachtbewaking op een gebied van circa 7 x 3 m in het koor. Dat gebied was vroeger het kerkhof voor een van de vorige kerken die op de site stonden, en het huidige gebied werd een deel van de kerk toen de laatste kerk werd gebouwd, aan het einde van de 18e eeuw. Tijdens het onderzoek zijn geen oudere lagen of structuren aangetroffen. Download het rapport