Reconstructie van een kleine kruising op weg E22

Gedurende twee dagen in juni 2009 heeft het districtsmuseum van Kalmar een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in Botestorp, ongeveer 18 km ten noorden van Oskarshamn. Het onderzoek omvatte gebieden aan weerszijden van de huidige weg E22. De totale oppervlakte waarop het vooronderzoek betrekking heeft, bedraagt circa 2.000 m2. Binnen het ontwikkelingsgebied zijn delen van een eerder geregistreerde prehistorische nederzetting gevonden. Download het rapport