VA-leidingen in Strömsgatan

Vanwege opgravingen in verband met de vervanging van VA-lijnen op Strömsgatan, de stad Västervik, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door het Västerviks Museum met het Kalmar County Museum als hoofdverantwoordelijke. Het doel van het vooronderzoek was om na te gaan of oude overblijfselen, in dit geval intacte culturele afzettingen of voorzieningen uit de vroegste geschiedenis van de stad Västervik, zijn aangetast door de opgravingen. Download het rapport