Bisschop Fredrik Modéus weeft in de tentoonstelling Goddelijke creaties

Bisschop Fredrik Modéus opent de tentoonstelling Goddelijke creaties in het museum van de provincie Kalmar. De tentoonstelling is te zien tot 11 maart 2018.