Onze missie

De missie van het Kalmar County Museum is het gedeelte dat de basis vormt van de stichting: 

De stichting heeft tot doel de collecties, gebouwen en terreinen van de stichting te beheren en in behoorlijke mate voor het publiek beschikbaar te houden. De stichting zal voornamelijk binnen de provincie Kalmar activiteiten uitvoeren en promoten voor het behoud van cultureel erfgoed en musea, evenals andere activiteiten die daarmee verenigbaar zijn, en is tevens het hoofd van de nationale antiquair in de provincie.

Het doel van de stichting is niet het maken van winst.

De museale objecten en archieven die aan de stichting worden toegevoegd, moeten op een veilige manier worden verzorgd en bewaard voor toekomstige tijden. De collecties moeten worden opgeslagen in gebouwen die zijn goedgekeurd door de Swedish National Heritage Board. Objecten die tot de collecties van de stichting behoren, mogen niet worden verwijderd zonder toestemming van de Rijksdienst voor het Erfgoed. De collecties van de stichting mogen niet worden verpand.

Onze visie en bedieningsconcept

Onze visie en ons bedieningsconcept moeten alles wat we doen doordringen en verlichten. 

Visie

Cultureel erfgoed in het dagelijks leven – verrijkt en raakt

Business idee

Het perspectief van het heden verbreden en de leefomgeving verrijken

Ontwikkelingsoriëntatie en -prioriteiten

De regio Kalmar County, de gemeente Kalmar en de Kalmar County Home Association bieden het bedrijf voorwaarden die de richting van ontwikkeling en prioriteiten voor de komende mandaatperiode aangeven. Deze omstandigheden worden erdoor gekenmerkt regionaal cultuurplan (regionkalmar.se), de hoogte van de subsidies maar ook van de nieuwe museumwet. Voorbij de statuten en het cultuurplan zijn de nationale cultuurbeleidsdoelen en de de strategie voor regionale ontwikkeling (regionkalmar.se) leidende documenten, evenals de nationale doelen voor werk in de culturele omgeving en het regionale plan voor de provincie Kalmar.

Strategische doelen 2019-2022

Het Kalmar County Museum heeft gekozen voor drie aandachtsgebieden. Elk oriëntatiedoel bevat dan verschillende specificaties die ertoe moeten bijdragen dat we in die richting kunnen werken.

  • Een erfgoedinstelling in de tijd
  • Aantrekkelijk provinciemuseum
  • Beste ter plaatse - in Kalmar County

Strategisch plan van het Kalmar County Museum 2019-2022 (pdf)