Integritetspolicy

Denna policy gäller i situationer där Kalmar läns museum (KLM) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Kalmar läns museum värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Kalmar läns museum som personuppgiftsansvarig samlar in, hanterar och behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress, bild eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Information vi samlar in om dig

Du kan direkt eller indirekt ge oss information. Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt ger oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från KLM, registrerar dig för våra program och evenemang eller skickar en jobbansökan spontant eller som svar på en ledig tjänst, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter. Vi samlar endast in sådan information som avser syftet med insamlingen.

Exempel på information som vi kan samla in via vår webbplats:

  • Person- och kontaktinformation: T ex namn, e-postadress, telefonnummer vid bokningar
  • Information om hur du interagerar med våra tjänster: vi samlar in användardata för att kunna se användarbeteende i syfte att förbättra webbplatsen. Denna information är helt anonym och kan inte kopplas till personen.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information som vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

  • Genomföra transaktioner – Skicka dina varor eller leverera de tjänster och evenemang du köpt från oss samt hantera jobbansökningar som du skickat oss.
  • Förbättra vår kommunikation – De kontaktuppgifter du anger kan vi använda för att skicka information och uppdateringar om din beställning och om du godkänt det, även skicka nyhetsbrev via mail, information om våra evenemang eller andra nyheter.

Mottagare av personuppgifter

Vi överför inte din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som i Dataskyddsförordningen benämns personuppgiftsbiträde. Dessa parter har KLM ingått avtal med och hjälper oss att tillhandahålla service som ett stöd för vår verksamhet. Exempel kan vara för att samla in användardata på webbplatsen för att kunna se användarbeteende och på så sätt förbättra webbplatsen. Det kan också vara för att kunna leverera varor och tjänster som du beställer hos oss eller tillhandahålla annan service. Den information som utbyts för dessa ändamål är överenskommet att hållas konfidentiell och inte användas för andra ändamål än vad som överenskommits.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

Cookies

En cookie eller ”kaka” är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakans innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser. Syftet kan vara att användaren inte ska behöva ange inställningar för varje besök.

Vi använder webbplatskakor, även benämnda cookies, på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies känner bland annat av vilka sidor du har besökt på webbplatsen tidigare och på så sätt kan vi anpassa innehållet så att det passar dig. Vi använder också cookies till att mäta trafiken på våra webbplatser.

Följande webbplatskakor finns på kalmarlanmuseum.se:

Namn: _ga
Domän: www.kalmarlansmuseum.se
Funktion: Statistikinhämtning för Google Analytics. Sparas i två år.

Namn: _gid
Domän: www.kalmarlansmuseum.se
Funktion: Statistikinhämtning för Google Analytics. Sparas i 90 dagar.

Namn: _gat
Domän: www.kalmarlansmuseum.se
Funktion: Statistikinhämtning för Google Analytics. Används för att styra förfrågningar till Google Analytics. Sparas i 60 sekunder.

Namn: viewedOuibounceModal
Domän: www.kalmarlansmuseum.se
Funktion: Håller reda på om pop-up med sök- och nyhetsbrevsinformation har visats för besökaren. Om inte kakan lagras visas meddelandet vid varje sidförfrågan.

Namn: cookieok
Domän: www.kalmarlansmuseum.se
Funktion: Håller reda på om pop-up med information om kakor har visats. Om inte kakan lagras visas meddelandet vid varje sidförfrågan.

Namn: fr
Domän: .facebook.com
Funktion: Hämtar information till Facebook.  Krypterade uppgifter för Facebook-ID och webbläsar-ID. Kakan tas bort efter tre månader.

Du kan välja att stänga av användandet av cookies, men då kan användarupplevelsen bli sämre i form av meddelanderutor som dyker upp vid varje sidbesök.  Informationen som vi samlar in via kakor är opersonlig och vi lagrar varken namn eller e-postadress. Vi kan inte spåra vem som har besökt webbplatsen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är relevant för det syfte som det ursprungligen var avsatt för. Det kan t ex vara för att utföra våra överenskomna åtaganden eller så länge lagen eller andra rättsliga regler kräver det som t ex bokföringslagen, allmänna preskriptionstiden eller myndighetsutövande.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en kopia (registerutdrag) av de personuppgifter vi har om dig. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig korrigerad liksom möjligheten att få din information borttagen när inte längre informationen är relevant för det ursprungliga syftet. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din information. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

E-post

E-post som du väljer att skicka till oss, som innehåller personuppgifter, behandlas under samma förutsättningar som information som samlas in eller lämnas på annat sätt. Tänk därför på när du skickar e-post till oss att inte skicka känsliga eller integritetskänsliga uppgifter i mailet. Om du måste använda e-post i dessa fall, använda gärna då e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgiften. Tänk också på att använda rätt mailadress för rätt syfte.

Kontakt och information

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig Örjan Molander, 0480-45 13 05.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Kalmar läns museum, org.nr: 832400–4087

Museichef Örjan Molander 0480-45 13 05