Kulturarvsfonden

Hjälp oss att göra skillnad för kulturarvet i Kalmar län!

Genom att donera via gåva eller testamentera till museets Kulturarvsfond bidrar du till att öka vår förmåga att förstärka kulturarvsarbetet i Kalmar län. Med utökade resurser skulle så mycket mer kunna göras kring forskning, kunskapsuppbyggnad, vård av samlingar, information, förmedling och ökad delaktighet. Och det är därför Örjan Molander, chef för Kalmar läns museum startat Kalmar läns museums Kulturarvsfond och med privata medel skänkt 50 000 kronor.

Avsikten är att succesivt och långsiktigt bygga upp ett kapital om inledningsvis 1 miljon och sedan nå de efterföljande delmålen 5 miljoner, 10 miljoner, 25 miljoner och kanske till och med mer! Endast utdelningen/avkastningen kommer att användas. Fonden är en del av länsmuseistiftelsen och har ett lika långsiktigt perspektiv. Länsmuseet firar 150-årsjubileum år 2021. Vilka delmål kan vi nå under jubileumsåret!?

Vi tror och hoppas att det finns fler personer som vill ge tillbaka till samhället och vill följa initiativet av Örjan Molander, Tedde Jeansson, Barbro Gärdå och Sune Hansson att donera och/eller testamentera till fondens uppbyggnad. Förhoppningen är att detta initiativ kan bidra till ett förstärkt kulturarvsarbete med hjälp av privata finansieringsalternativ som komplement till annan finansiering.

Örjan Molander, Länsmuseichef/landsantikvarie

 

Hittills har tio personer och organisationer donerat 271 000 kronor till fonden!

Gåvobrev för utskrift hittar ni nedan, samt vilka regler som gäller för Kalmar läns museums kulturarvsfond.

Kulturarvsfonden – Kalmar läns museum (kalmarlansmuseum.se)