Historia

Viktiga milstolpar

Här kan du läsa om några om de större händelserna i Kalmar läns museums historia.

 • 2020 innebar coronapandemin en omfattande digital omställning så att museet numera erbjuder både direktsända och inspelade föreläsningar samt podcasten Museimagasinet.
 • 2019 avslutade Kalmar läns museum verksamheten vid Eketorps borg
 • 2015 startade företagsforskarskolan Grasca
 • 2012 invigdes museets nya föremålsmagasin i före detta Volvofabriken.
 • 2009 bildades ett Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik i samverkan med Sveriges hembygdsförbund.
 • 2002 övertog länsmuseet driften av Eketorps borg på Öland av Riksantikvarieämbetet.
 • 2000 tillkom Stiftelsen Wimmerströmska gården i Västervik.
 • 1997 initierade museet “Salvestaden” i slottets vallgrav (lades ner 2007).
 • 1995 övertog Kalmar kommun verksamheten på Kalmar slott.
 • 1984 tillkom Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse. 1987 fick museet nya efterlängtade utställnings- och kanslilokaler i före detta Ångkvarnen på Kvarnholmen i Kalmar.
 • 1981 togs ett strategiskt beslut att ta ansvar för de marinarkeologiska undersökningarna vid regalskeppet Kronan.
 • 1977 ombildades museet till en stiftelse med Kalmar läns hembygdsförbund, Region Kalmar och Kalmar kommun som huvudmän.

Länsmuseibyggnadens historia

Kalmar Ångkvarns historia börjar 1847 då fyra kalmarföretagare startade en ångkvarn i en äldre byggnad i kvarteret. Imperiebyggaren Johan Jeansson tog senare över och utvidgade rörelsen till att omfatta nya byggnader i hela kvarteret. Vid hans död år 1896 var Kalmar Ångkvarn Skandinaviens största privatägda kvarn. Sonen John fortsatte sedan expansionen. År 1898 byggde han Sveriges första riskvarn och importerade ris från Burma. Bland de många produkterna kan nämnas vetemjölet Kalmar vapen, Victoria walsmjöl, Kalmar rågsikt, Kalmar hushållsris och Svea havregryn. Glansperioden varade fram till början av 1950-talet då ändrade kostvanor och ökad konkurrens ledde till nedläggning år 1957.

Den nuvarande länsmuseibyggnaden uppfördes 1932 i fem våningar för Kalmar Ångkvarn som spannmålsmagasin. Stadsarkitekten J Fred Olson ritade byggnaden 1930-1931 med krenelering och allt. När en brand år 1935 förstörde den ursprungliga kvarnen i den äldsta delen av kvarteret i nordväst, flyttade man istället över kvarnmaskineriet hit, efter att ha byggt på huset med en våning till det utseende det har idag. Den förra kvarnbyggnaden fick i stället bli magasin.

Efter kvarnrörelsens nedläggning fick byggnaden förfalla tills Kalmar kommun tog över ägarskapet 1981. Då köpte Kalmar kommun båda kvarnkvarteren. Senare har delar av byggnaderna sålts till två byggfirmor. Byggnaderna rustades upp och byggdes om till Kalmarsalen, (silon), länsmuseum (kvarnbyggnaden) och socialförvaltning (riskvarnen). Socialförvaltningen har senare flyttat till Malmen. I stället har länsstyrelsen flyttat in.

Inflyttningarna kunde ske i slutet av 1980-talet. Tillsammans med landstinget finansierade Kalmar kommun en upprustning och ombyggnad av den tidigare kvarnbyggnaden för länsmuseet som kunde öppna i nya lokaler i juni 1987.

Museichefer genom tiderna

Här är Kalmar läns museums chefer genom tiderna.

 • Fil. kand. Örjan Molander, museichef 2010 – nuvarande
 • Fil. kand. Maria Malmlöf, museichef 1998-2010
 • Fil. kand. (senare Fil. dr.)  Dag Widholm, museichef 1984-1997
 • Fil. lic. K-G Pettersson, museichef 1973-1983
 • Docent Dagmar Selling, museichef 1963-1972
 • Fil. dr. Manne Hofrén, museichef 1924-1962
 • Läroverksadjunkt Ernst Hilldorf, museichef 1914-1929
 • Fil. dr. Fabian Julius Baehrendtz, museichef 1884-1919
 • Läroverksadjunkt Herman Horn, museichef  1878-1884
 • Johan Anders Södermark, museichef 1872-1881