Stöd oss

Kalmar läns museum tillhandahåller viktiga resurser och ovärderlig kunskap om mänsklig aktivitet i olika tider. Varje dag arbetar vi med att påverka och utveckla aktuella samhällsfrågor. Vill du vara en del av vårt arbete? Genom att stötta oss vår verksamhet är du med och skapar nya och meningsfulla möjligheter att bevara och utveckla vårt gemensamma kulturarv och gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Tack för ditt stöd!