Styrdokument & årsredovisningar

Här hittar du dokument som styr länsmuseets verksamhet.

Strategidokument

Strategiplanen är museets plan för hur Kalmar läns museum ser på de kommande fyra åren. Det är utifrån denna plan som verksamheten planeras och drivs under en mandatperiod. Som stöd till strategiplanen upprättar museichefen tillsammans med ledningsgruppen och medarbetarna en verksamhetsplan med handlingsplan och budget där man kan se vad museet planerar under året för att uppfylla strategiplanen.

Strategiska prioriteringar

För perioden 2023–2024 har Kalmar läns museum beslutat om tre inriktningar. Varje inriktningsmål innehåller sedan olika preciseringar som ska bidra till att vi kan arbeta i den riktningen.

  • En kulturarvsinstitution i tiden
  • Lockande länsmuseum
  • Bäst på plats – i Kalmar län

Verksamhetsplan

Kalmar läns museums verksamhetsplan med tillhörande budget är det årliga styrdokument som syftar till att nå de inriktningsmål som är antagna för strategi 2023–2024. Målen är viktiga mål för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, leverantör och samverkanspartner.

Verksamhetsmålen för 2023 handlar om att

  • utveckla det starka förtroendet för länsmuseets verksamhet
  • stärka besökarnas upplevelse av länsmuseet
  • effektivisera och modernisera museilokalerna
  • synliggöra kulturarvet och verksamheten i hela länet.

Verksamhetsplan för Kalmar läns museum 2023

Verksamhetsberättelser med årsredovisning

Här kan du ladda ner och ta del av Kalmar läns museums senaste verksamhetsberättelser. I verksamhetsberättelsen summerar vi hur museets verksamhet och ekonomi har gått under det senaste året.

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2023 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018 (pdf)

Kalmar läns museums verksamhetsberättelse med årsredovisning 2017 (pdf)

Äldre årsredovisningar

Årsredovisningar till och med år 2016 finns i museets arkiv. För att ta del av tidigare årsredovisningar, kontakta receptionen på tfn 0480-45 13 00.