Stiftelsen Wimmerströmska gården

Kalmar läns museum driver sedan år 2000 museiverksamhet i stiftelseform i den Wimmerströmska gården i centrala Västervik. Gården testamenterades till länsmuseet 1991. Gården består av den Wimmerströmska bostadsvåningen, ett gårdshus, butiks- och gårdslokaler och den stensatta gården. 

Stiftelsens före detta fastighet, kv. Adam 6, Västervik, såldes till Länsförsäkringar Kalmar län den 1 juli 2010. Fortsättningsvis är stiftelsen hyresgäst och hyr våningen och gårdshuset. 

Organisation Ordinarie Ersättare
Kalmar läns museum Örjan Molander (ordförande) Hanna Wilhelmsson
  Tobias Ahlstedt Jonas Törngård
Släktrepresentanter Malin Wimmerström Vakant
Västerviks kommun Agneta Rosberg Ulf Jonsson
Kalmar läns hembygdsförbund Hans Ålund Lisbeth Svensson
Revisor: Baks & Co i Vimmerby