Om utställningen Borgarnas ö

Borgarnas ö bjuder in dig till en spännande resa genom tid och mysterier! Här går du inte bara på upptäcktsfärd i det bekanta utan kastas även ut i historiens okända skuggor. Genom fängslande berättelser, arkeologiska fynd från samlingarna och interaktiva upplevelser väver utställningen samman trådarna mellan dåtid, nutid och vetenskap. Gör dig redo för en levande berättelse där de mytomspunna fornborgarna står i centrum av Ölands rika historia.

När invigs utställningen? Borgarnas ö invigs den 8 juni 2024. Detta datum markerar inte bara lanseringen av en ny utställning, utan även 60-årsjubileet av det ögonblick då arkeologer för första gången började gräva ut Eketorps borg under ledning av den då pensionerade professorn Mårten Stenberger. 

Utställningen kommer spegla och följa det åtta år långa forskningsprogrammet om Ölands fornborgar. År 2022 beviljade Riksbankens jubileumsfond 43 miljoner till forskningsprogrammet ”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700”. Programmet leds av arkeologer vid Stockholms universitet och där ingår även arkeologer vid Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum.   

Utställningsserie i åtta episoder

Borgarnas ö är en utställningsserie i åtta episoder. Varje år i åtta år öppnar vi dörrarna till ett nytt kapitel med varierande teman och innehåll. Över tid får du chansen att utforska Ölands fornborgar och dyka djupt in i ölänningarnas liv under järnåldern.

Under det första året kommer utställningen att belysa både det bekanta och det okända med utgångspunkt i dagens kunskap om Ölands fornborgar. Borgarna är ett spännande kapitel i Ölands rika historia och trots tidigare utgrävningar finns det mycket kvar att utforska och upptäcka. 

Följ med från början av ett nytt äventyr. Var det slutar är det ingen som vet!

Utställningens innehåll

Ölandskarta

En stor fysisk karta över Öland är utgångspunkten för din upplevelse. Vid kartan finns pekskärmar så att du som besökare själv kan söka fakta och se bilder och kartor från varje borg. Vilken vill du veta mer om?

Fråga järnåldersfamiljen

Hur klädde ni er? Vad leker barnen med? Tack vare avancerad teknik kan du möta och ställa frågor till en järnåldersfamilj och få en interaktiv filmupplevelse i utställningen. Passa på att ställa dina frågor om hur det var att leva på järnåldern!

Nyhetsportal

Vad vet vi idag om Ölands fornborgar? Vilka frågor söker forskarna svaren på? På en särskild plats i utställningen får du chansen att följa ett åtta år långt forskningsprojektet om Ölands fornborgar. 

Borgarna

Borgarna är ett spännande kapitel i Ölands rika historia och trots tidigare utgrävningar finns det fortfarande mycket att upptäcka! Under det första året kommer utställningen kasta ljus över likheter och skillnader mellan två av Ölands hittills mest utforskade fornborgar, nämligen Sandby borg och Eketorps borg. 

Den nuvarande utställningen på Kalmar läns museum om Sandby borg kommer att bli en del av Borgarnas ö. 

Drönarbild över Sandby borg. Foto: Sebastian Jakobsson
Reliefspänne fotograferat i utställningen om Sandby borg.
Eketorps borg på södra Öland är Sveriges enda helt undersökta och återuppbyggda fornborg. Foto: Sandra Lundholm

Utställningen syns på Öland

Den nya borgutställningen kommer att kompletteras med två platser på Öland där vi planerar ”borgportaler” med möjlighet att ta del av forskningsresultat, ha programverksamhet med mera. Detta planerar vi redan under 2024 och under hela projektperioden fram till 2031. Vi är alltså långsiktiga med denna satsning både på Öland och på museet i Kalmar.

Parallellt med utställningsplanerna undersöker länsmuseet möjligheterna att ha ett bemannat kontor på Himmelsberga. Dialogen pågår och vi söker resurser från flera olika håll. Vi tror vi att detta är ett viktigt steg mot en kvalitativ och långsiktig museiverksamhet med ett starkt samarbete mellan länsmuseet, hembygdsrörelsen, kommunerna och andra intresserade av den öländska kulturhistorien.

Vi ser stora möjligheter med det nya stora forskningsprojektet om fornborgarna på Öland. Självklart ska vi på olika sätt ta var på möjligheterna, och för detta finns det ett samarbetsavtal med Stockholms universitet som äger forskningsprojektet . Två av de deltagande forskarna utför forskningsarbetet som anställda på länsmuseet, vilket borgar för en stark koppling mellan forskningen och länsmuseets möjligheter att kommunicera resultaten.