Pärlor av hjorttänder funna i länets äldsta stenåldersgrav

En individ begravdes vid Övra Vannborga på Öland för 9 000 år sedan. Det är länets äldsta kända grav. Graven grävdes i en grusig ås som sträckte sig ut i en mindre sjö. Graven hade blivit kraftigt störd av grusexploatering, och vid den arkeologiska undersökningen fanns endast den nedre delen av graven bevarad. Personen hade begravts i en ihopkrupen, sittande ställning. I graven fanns också 16 pärlor, tillverkade av tänder från kronhjort. Den längsta pärlan var 3,6 centimeter lång. Pärlorna låg vid den dödas anklar, vilket talar för att de ursprungligen varit fastsydda på klädedräkten. Vi vet inte om den döda var en man eller en kvinna. Men vi vet att den gravlagda hade ansiktet vänt mot väster, med blicken ut mot Kalmarsund.

Tidsperiod: Stenålder

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum