Pedagogik

Vi gör den lokala historien levande!

På pedagogiska enheten arbetar ett tjugotal personer med att levandegöra din lokala historia på olika sätt.

Vi producerar utställningar och pedagogiska program – både i huset och runtom i länet och leder tidsresor till historiska tidsåldrar på olika platser i Kalmar län. Vi svarar för guidningar av länsmuseets olika utställningar och vi ordnar publika program för allmänheten.

Här finns också en kostymateljé som syr upp kläder till tidsresor och program inne på museet. Kostymateljén hyr ut historiska kläder och arrangerar historiska modevisningar och träffar med textilt inslag.

Alla tider i historien har lämnat spår som berättar om hur det var att leva förr. Vad vet du om historiens människor i din bygd?
 
Med det förflutna mot en bättre samtid och framtid

Vi använder oss av den lokala historien och fördjupar den. I tidsresorna använder vi lokala, historiska platser och berättelser – vi lär genom det förflutna för att skapa en bättre samtid. Tidsresor är en stark pedagogisk metod som gör det möjligt att jämföra och reflektera över angelägna frågor då och nu – exempelvis integration, demokrati, jämställdhet och försoning.

På enheten arbetar pedagoger, historiker, arkeologer, kulturmiljövetare, hantverkare och journalister. Det ger oss möjlighet att jobba brett på det pedagogiska fältet. Vi lägger stor vikt vid samarbete och planerar pedagogiska aktiviteter för exempelvis skolklasser och barngrupper tillsammans med dig och dina kollegor, utifrån läroplanen, era önskemål och behov.

Pedagogiska enheten är involverad i en rad olika projekt, både inom länet, på det nationella planet och på internationell nivå.

Kontakta oss gärna om idéer och förslag på samarbeten! Här bredvid ser du vilka vi är vilka ansvarsområden vi har.
Välkommen att höra av dig!
 

Bridging Ages

Bridging Ages är en internationell organisation grundad av Kulturmiljö-pedagogiska enheten på Kalmar läns museum. Kulturmiljöpedagogik och tidsresor är en pedagogisk metod för lärande. Alla som är intresserade av det lokala kulturarvet är välkomna att delta. Medlemmar från skolor, kommuner, museer, hembygdsföreningar från tjugo länder i Europa, Sydamerika, Afrika och Asien ingår i organisationen.

Kulturmiljöpedagogiken använder sig av lokala historiska platser och dess berättelser som ett aktivt sätt att lära och inspirera dagens människor om det förflutna.

Tidsresor är en stark pedagogisk metod som gör det möjligt att reflektera över och jämföra livet då och nu genom att använda historiska perspektiv som belyser aktuella frågor som integrering, demokrati, jämställdhet och försoning.

www.bridgingages.com

 

Nyheter från Pedagogik: