Fortbildning för skola

      Länsmuseet erbjuder förskola/skola fortbildningsdagar i lokal historia. Vi presenterar den lokala historien från stenålder till 2000-tal. Teori varvas med praktiska övningar i form av olika hantverk och sysslor. Fortbildningen kan hållas en eller två dagar/ kvällar. Vi rekommenderar de enheter som inte varit med på en tidsresa tidigare eller de som ska börja arbeta med en ny tidsepok att ha en fortbildning innan tidsresan genomförs.

      Kontakta oss för prisuppgifter.

      Fortbildningarna läggs upp efter skolans önskemål och kan variera i pris. En 2-dagars fortbildning är uppdelad i flera moment: teori, praktik, "läsa landskap" mm. En 1-dags fortbildning har en mer teoretisk inriktning, ibland med vissa praktiska inslag.