En Kul Tur - Avslutat

      Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med äldre i olika typer av projekt. Nyligen har vi genomfört en studiecirkel för boende på Oxhagshemmet i Kalmar. Studiecirkeln utgick från deltagarnas egna intressen och erfarenheter och avslutades med en resa för cirkeldeltagare och deras anhöriga till Kalmar läns museum. Projektet finansierades av Familjen Kamprads stiftelse. Under hösten 2015 kommer vi att genomföra en ytterligare studiecirkel för äldre, denna gång i Södermöre kommundel, Kalmar. Vi har också arbetat med, och kommer framöver att arbeta med, att utbilda personal inom äldreomsorgen i hur man kan använda livsberättelser, historia och kulturarv för att skapa en aktiv, meningsfull vardag för äldre.