Kulturmiljöpedagogik NO och teknik ur ett genusperspektiv - Avslutat

Ett projekt i samarbete mellan Västerviks kommun, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Kalmar läns Museum. Den 27 januari 2012 gick startskottet för två projekt med samma målsättning, att höja måluppfyllelsen inom ämnena NO och teknik i årskurserna 7-9. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har beviljat barn- och utbildningförvaltningen 776 000 kr under en treårsperiod. Tillsammans med Kalmar läns museum kommer projektet att fortbilda pedagoger i syfte att utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen inom ämnena NO och teknik med hjälp av kulturmiljöpedagogik.