Vinäs slott - studiecirklar - Avslutat

I norra Västerviks kommun ligger det vackra Vinäs slott med anor från medeltiden. Under våren har det med bidrag från länsstyrelsen och under ledning av Kalmar läns museum bedrivits två studiecirklar kring Vinäs. Studiecirklarna har handlat dels om 1900- talshistorien på gårdarna och skolan. Dels om Vinäs medeltid med inriktning mot en amatörarkeologisk utgrävning.

I maj hölls ett halvdagsseminarium med intressanta föreläsare och den 26 juli anordnades en  Vinäsfest i Vinäs slottspark. Nästan 400 besökare visar på det intresse som finns kring Vinäs spännande historia.

Syftet med projektet har varit dels att öka kunskapen om platsen men också att skapa ett intresse och engagemang kring sin lokala kulturmiljö. Den engagerade lokalbefolkningen vill nu gå vidare med ytterligare studiecirklar/evenemang och eventuellt utgrävningar av Ekholmen i anslutning till Vinäs. Där ska enligt sägnen den första borgen ha legat. En spännande fortsättning följer…