Tidsresor

  Tidsresor Historiska tidsresor och rollspel - Ett annat sätt att undervisa

  Förskola - grundskola - gymnasium. Sten- brons- järnålder, medeltid, 1600- 1700-tal och sekelskifte

  Undervisning i kulturmiljön! - Liv, lust och lärande!

  Kulturmiljön handlar om människor igår och idag, det handlar om ett möte med gårdagens människor för att hämta inspiration för framtiden. Kulturmiljön är allt vad vi människor skapat och format under tusentals år. I princip all mark och alla miljöer har påverkats av människor.

  Var vi än vänder oss så ser vi historiska kulturmiljöer. Att undervisa om kulturmiljön är att öppna skolan för den värld som eleverna lever i, för de miljöer där eleverna bor och umgås, det är att öppna för elevernas egen verklighet. Att finna den historiska dimensionen är att finna en del av sig själv.

  Undervisning i kulturmiljön är att använda de läromedel som finns nära. Det är ett självklart och normalt sätt att undervisa, inget "extra", och berör, precis som livet, alla ämnen i skolan. Vi tar fram källmaterial och fakta om föremål, människor och händelser som varit aktuella i er bygd under olika tidsepoker. Tillsammans med er planerar vi dagen som äger rum vid en historisk plats i närheten av skolan. Vi gör en tidsresa till den aktuella tidsperioden. Tidsresan utgår från frågeställningar som är aktuella både då och nu Eleverna får prova hantverk, matlagning, kläder och redskap från den tid vi gestaltar. Arbetssätt och praktiska aktiviteter anpassas till elevernas ålder. Upplevelsedagarna är ett spännande och annorlunda sätt att uppleva sin historia.

  Verksamheten utgår från skolans undervisning, från fastlagda läroplaner och kursplaner, Kulturmiljöpedagogiken är ingen "extra" undervisning utan ett något annorlunda, sätt att genomföra kursplanernas innehåll. Genom att skapa kvalitativa lärmiljöer uppnås målen om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessutom uppfyller man skolans uppdrag att "överföra grundläggande värden och främja elevers lärande". Kulturmiljöpedagogiken kan ge en bättre måluppfyllelse av skolans styrdokument. Testa själv och se! Alla upplevelsedagar inleds med att vi tolkar landskapet, lämningarna och miljön där dagen äger rum. När vi fått tidstypiska kläder förflyttar vi oss med en initiationsrit tillbaka i tiden. Priser - Upplevelsedag/Tidsresor/Rollspel En klass (20-30 elever el enl önskemål): 250 kr/elev + moms. I priset ingår upplevelsedagen med två personer från museet, rekvisita, kläder och museets resekostnader. Dessutom ingår planering och rådgivning. Museet formulerar och skriver scenario för upplevelsedagen. Genomförs planeringen på skolan betalar skolan för den resekostnaden. Dessutom tillhandahåller skolan vissa varor för upplevelsedagen som matingredienser, ved och vatten. Vi genomför gärna fortbildningar om er bygds historia.