1600-talet

    Mullrande kanoner och stormaktsambitioner är eventuellt det man först tänker på när man hör talas om svenskt 1600-tal. Detta är också en del i vår framställning men inte det centrala. Vi lyfter istället fram mötet mellan den stora världen och den lilla världen. Hur hanterade människorna i ett småländskt bondesamhälle överhetens krav? Hur hanterade man möjligheter och tillkortakommanden? Vilken framtid trodde man sig finna när man som ryttare svingade sig upp på hästryggen och red ut i Europa? Vilka tankar om hem, hustru och barn malde i knektens huvud? Vad tänkte bonden på då han återigen spände oxen framför plogen för att ur en ogin jord pressa fram livets nödtorft.