Linnés 1700-tal ur lokalt perspektiv

    Kulturmiljö och naturmiljö Den 28 januari 2007 inleddes jubileumsåret som firade minnet av Carl von Linné och hans verksamhet. Förhoppningen var bland annat att skolorna skulle få ett tillfälle att jobba mer med naturvetenskapliga ämnen och även återupptäcka Linné som nationalekonom och samhällsvetare. Under sina resor registrerar han också hur forntiden och historien lever kvar i fysiska lämningar, men även i människors tankesätt och i deras seder och bruk. Detta gav under året upphov till ett stort antal samarbeten mellan skola-museum i form av bland annat inspirationsdagar för skolpersonal, föreningar med flera och tidsresor med elever och lärare på temat 1700-tal, Linné och hans tid.

    Även om detta var några år sedan erbjuder vi fortfarande tidsresor till 1700-talet.