Sekelskiftet 1900

    Vi möter människor i en tid av framtidstro och informationsflöde. Vi får prova de senaste tekniska nyheterna som tvättbrädan, köttkvarnen eller järnspisen. En tid av nytt och gammalt, rika herrar och fattighjon. Vid sekelskiftet kan vi oftast använda befintliga byggnader med en historia som går att forska fram.  Alla upplevelsedagar inleds med att vi tolkar landskapet, lämningarna och miljön där dagen äger rum. När vi fått tidstypiska kläder förflyttar vi oss med en initiationsrit tillbaka i tiden. Vi genomför gärna fortbildningar om er bygds historia.