Workshops/kompetensutveckling

Utbildningar för skola och organisationer

Kalmar läns museum erbjuder workshops om olika samhällsaktuella frågor. Vi riktar oss både till skolelever och arbetslag. Tillsammans arbetar deltagarna med workshopens tema ur olika perspektiv – både historiskt och nutida - och söker gemensamt svar på olika frågeställningar. I workshopen varvas fakta, interaktiva övningar, historiska tillbakablickar och bildanalyser.  

Våra workshops ger möjlighet till insikt om egna och andras värderingar och fördomar, skapar större förståelse om vårt samhälle och mångfald, och ger strategier för hur vi bättre kan hantera dessa frågor. Vi blandar allvar med humor, rättigheter med skyldigheter och historia med nutid och framtid; alltid utifrån att skapa en trygg plats där alla deltagare känner sig delaktiga, respekterade och hörda.

Målgrupp

Formell utbildning: Passar för grundskolans senare årskurser samt gymnasienivå, men kan även anpassas för yngre årskurser. Workshopen kan utgöra en viktig del i skolans värdegrundsarbete.

För vuxenutbildning kan dessa workshops utgöra en viktig del i deltagarnas framtida yrkesroll och ge beredskap för att hantera en skiftande framtidsmarknad.  

Kompetens-/organisationsutveckling: För arbetsplatser kan dessa workshops utgöra en gemensam fördjupning inom ett aktuellt område. De fungerar både som kompetenshöjande samt teambildade.  

Vi paketerar gärna flera olika workshops till en utbildningsserie eller skräddarsyr en workshop som passar just era behov.  Kontakta oss för offert!

   vmlmångfaldjämställdhetcivilkurageDemokrati

 

-Att vara en del i samhällsbyggandet innebär att vi tar ansvar inte bara för byggnationer utan även ser vår del i den sociala utvecklingen.
För att säkra att vi kan möta morgondagens krav från både samhälle och kunder behöver vi få stöd i reflektioner och återkopplingar till var vi kommer ifrån. Att förstå sig själv och sin samtid är en grundläggande förutsättning för att kunna hantera de förändringar och utmaningar vi alla står inför.

Anna Karlsson, VD Kalmar energi


Världens märkligaste land pdf 2 MB

Mångfald pdf 3 MB

Demokrati pdf 947 kB

Jämställdhet pdf 695 kB

Civilkurage pdf 196 kB

Heder pdf 2 MB

Konflikt pdf 3 MB

Workshops för skola/Kompetensutveckling för arbetsplatsen pdf 3 MB

Demokrati 2020–2021 pdf 5 MB