En pilspets från stenåldern är länets äldsta kända föremål

En liten, oansenlig pilspets hittades i Hossmo i samband de arkeologiska undersökningarna inför bygget av nya E22 1997. Pilspetsen är cirka 11 000 år gammal och det äldsta kända föremålet från Kalmar län. Spetsen är gjord av öländsk flinta och är därmed också det äldsta kända föremål som har tillverkats i länet.

Pilspetsen kan se harmlös ut men användes till att fälla stora bytesdjur. Från Vig i Danmark har man hittat en uroxe som beskjutits med tre liknande spetsar. Oxen flydde, gick ner sig i en mosse och grävdes fram i början av 1900-talet.

Det finns inte så många fynd från tidig stenålder. Få människor levde i området och de livnärde sig uteslutande på jakt, fiske och insamling av nötter och bär. De rörde sig över stora områden och slog upp sina tillfälliga lägerplatser nära vattnet. De första invandrarna levde i en värld som var under ständig förändring. Under loppet av ett par generationer kunde man se hur vattnet drog sig tillbaka eller återerövrade redan torrlagd mark.

Tidsperiod: Stenålder

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum