Trwający projekt

Każdego roku Museum Archeology Southeast realizuje wiele projektów dotyczących historii archeologicznej i kulturowej. Niektóre są nieco mniejsze i można je wykonać w dzień lub dwa. Inne są bardziej rozległe i mogą trwać kilka lat. Tutaj przedstawiamy niektóre z bieżących projektów, z którymi obecnie pracujemy, oraz inne, które możemy nazwać projektami referencyjnymi, z których jesteśmy trochę bardziej dumni lub które w konkretny sposób pokazują, co robimy najlepiej.