Zamek Sandby

Podczas badań archeologicznych w zamku Sandby w południowo-wschodniej Olandii w 2010 r. znaleziono wiele spektakularnych znalezisk, w tym skóry biżuterii zawierające ekskluzywne sprzączki kostiumowe i szklane paciorki pochodzące z rzymskiego obszaru Morza Śródziemnego. Muzeum Hrabstwa Kalmar za pośrednictwem Muzeum Archeologii Południowo-Wschodniej zostało następnie zaangażowane w przeprowadzenie dodatkowych badań w celu zmapowania kontekstu, w którym znaleziono znaleziska. W związku z tymi badaniami na małą skalę, gdy badanie georadarowe wykonał również fil.dr. Andreasa Viberga, można by stwierdzić, że na zamku miała miejsce masakra, po której zmarli zostali pozostawieni wraz z dobytkiem, w którym polegli. Dało to unikalny obraz zarówno gwałtownego wydarzenia, jak i tego, jak wyglądało codzienne życie w zamku pod koniec lat 400.

Czas migracji (prawdopodobnie 350-600)

Okres, do którego należy zamek Sandby, nazywany jest okresem wędrówek ludów i charakteryzuje się tym, że po kontynencie europejskim przemieszczało się wiele różnych plemion. Był to burzliwy czas, zarówno w Skandynawii, jak iw Europie. Upadek potęgi i ostateczny upadek Cesarstwa Rzymskiego 476, prawdopodobnie inwazja Hunów, wojny i sojusze w obrębie Barbaricum (tj. obszary leżące poza granicami Cesarstwa Rzymskiego); wszystko to wpłynęło na Skandynawię i znajduje odzwierciedlenie w znaleziskach z zamku Sandby.

Zamek Sandby jako projekt badawczy

Od 2011 r. Muzeum Hrabstwa Kalmar prowadzi projekt badawczy wokół zamku Sandby za pośrednictwem Muzeum Archeologii Południowo-Wschodniej. Wydarzenia na zamku stworzyły bardzo nietypowy materiał źródłowy, który daje unikalny wgląd w życie i śmierć jednostek oraz organizację społeczną i kulturę materialną ludzi w okresie migracji. To, co wydarzyło się na zamku, porusza i budzi wiele myśli, od wstrętu po ciekawość, jak i dlaczego doszło do masakry. Badania wokół zamku Sandby mogą nie tylko pomóc nam lepiej zrozumieć Okres Wędrówek Ludów i jego mieszkańców, ale także dać nam narzędzia do omawiania trudnych spraw w naszych czasach.

Aby móc kontynuować badania wokół zamku Sandby, wymagane jest finansowanie zewnętrzne. Nieustannie ubiegamy się o finansowanie badań od różnych sponsorów i nieustannie poszukujemy nowych możliwości współpracy w zakresie badań i rozwoju projektu.