Wspaniała Monika

Z Mają Heuer, założycielką Fabryki Szkła przy Hucie Szkła Boda.

Monica Backström (1939-2020) trafiła do huty Boda bezpośrednio po Konstfack na początku lat 60. Była odważną innowatorką, która swoim pragnieniem przekraczania granic i swoim buntowniczym projektem stworzyła różnorodność form i ekspresji. Maja Heuer opowiada o projektantce, która zrewolucjonizowała szwedzkie szkło i która ukształtowała miasto oraz fabrykę szkła Boda.

Zapisz się do KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Uczestnictwo