Muzeum Hrabstwa Kalmar cyfrowo

Za pośrednictwem naszych cyfrowych mediów i narzędzi rozpowszechniamy naszą wiedzę o historii, teraźniejszości i przyszłości powiatu. Naszą wizją jest stworzenie warunków do wzmocnienia, wzbogacenia i udostępnienia doświadczeń muzealnych mieszkańcom powiatu, zwiedzającym, szkołom, władzom i innym podmiotom.

Wiele przyjemnośći!