Kolekcje

Poznaj historię i teraźniejszość hrabstwa Kalmar, korzystając ze zbiorów i wiedzy muzeum! Zbiory w Muzeum Hrabstwa Kalmar składają się z obiektów, tapet, ceramiki, tekstyliów, sztuki, fotografii, dokumentów archiwalnych, znalezisk archeologicznych, materiałów reklamowych i wielu innych. Zbiory zawierają około miliona obiektów, które dają możliwość opowiadania historii, faktów, wiedzy i doświadczeń o życiu ludzi, warunkach, społeczeństwach, doświadczeniach z różnych perspektyw. Obiekty pochodzą ze starej epoki kamienia po czasy współczesne.

Zbiory Muzeum Hrabstwa Kalmar są cennym materiałem, który należy do nas wszystkich, którzy mieszkają w Hrabstwie Kalmar. Poprzez muzeum cyfrowe, wystawy, wykłady oraz wspólnie z badaczami i szkołami pracujemy nad tym, aby nasze kolekcje i nasza wiedza o wspólnym dziedzictwie kulturowym hrabstwa Kalmar były jak najbardziej dostępne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dużą część zbiorów muzeum można przeglądać cyfrowo za pośrednictwem naszych baz danych. W cyfrowym muzeum możesz samodzielnie przeglądać, wyszukiwać i przeglądać około 90 000 zdjęć.